A+ A A-

روز پدر

۱۳  رجب، سالروز میلاد حضرت امیر، علی(ع)،روز پدر (مرد)نامیده شده و چند سالی است که به همین مناسبت رسالت پدر یا مرد بودن را  یادآور می شویم و به وظائفی که او در قبال همسر و فرزندان و سایر اعضا خانواده یا جامعه دارد می پردازیم  و از سوی دیگر افراد را ترغیب به قدرشناسی از وی می نمائیم.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید