A+ A A-

زندگی با آسیب

در اینکه زندگی بزرگترین موهبت و شانس و فرصت برای موجودات زنده، بویژه انسان، می باشد شکی نیست ولی در استفاده و بهره مندی از آن و تبدیل توانائی های بالفعل به بالقوه، میزان توفیق از فرد به فرد و جامعه به جامعه تفاوت وجود دارد و بر اساس مدل آماری توزیع نرمال درصدی محدود از افراد در شمار برترین و بدترین ها و بقیه در پیرامون خط میانگین و در جایگاهی بالاتر یا پائین تر از آن قرار دارند.

دنبالهٔ نوشته...

همراه اول و آخر

برخی گفته ها و تصاویر برای ما یادآور نکات آموزنده، ظریف و دقیقی است که بطور مداوم در پیرامون خویش دیده و شنیده ایم و به اهمیت آن واقف نیستیم.
آمار طلاق و دیگر ناسازگاری ها در زندگی زناشوئی بسیار بالاست بعلاوه سن ازدواج بالا و بالاتر می رود و زندگی های مجردی و ازدواج سفید(غیر رسمی) شدت می گیرد و گفته می شود در برابر هر پنج دختری که آمادگی ازدواج دارند تنها یک پسر یارای تشکیل زندگی مشترک در خویش می بیند.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید