A+ A A-

مسابقه زندگینامه نویسی، نوشتن زندگینامه افراد با تجربه ، موفق یا تاثیرگذار شهرستان ارسنجان

 یکی از اهداف انجمن دانش آموختگان ارسنجان ، مستند سازی و نگارش بیوگرافی افراد با تجربه ، تاثیر گذار یا موفق شهرستان ارسنجان است  ، بنابراین بر آن شدیم تا علاوه بر شناسایی این افراد نسبت به تهیه زندگینامه و خاطرات آنها اقدام نماییم.
به منظور آنکه تمامی ارسنجانیها در اجرای این پروژه مهم مشارکت نمایند ، تصمیم گرفته شد تا با تعریف این پروژه به عنوان یک مسابقه ، از تمامی همشهریان درخواست شود تا نسبت به تدوین زندگینامه ارسنجانیهای تاثیرگذار و موفق اقدام نمایند.
شما نیز می توانید با مراجعه به فردی با تجربه از افراد خانواده(ترجیحا از نسلهای قبل) ، فامیل یا دوستان و نزدیکان خود نسبت به تهیه زندگینامه وی اقدام نموده و در این مسابقه شرکت کنید.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید