A+ A A-

وضعیت اسفبار آب و بحران خشکسالی

در مورد وضعیت اسفبار آب و بحران خشکسالی،چه بسیار کارشناسان اهل فن و محققین و دانشگاهیان گفتند و هشدار دادند و چه فراوان مسئولین و برنامه ریزان کلان مملکت نشنیدند و همچنان با رویکردی سیاسی و نه زیست محیطی و اقتصادی به این مقوله نگریستند و نه تنها قدمی در مسیر کنترل بحران بر نداشتند بلکه روز به روز با عدم برنامه ریزی صحیح و اتخاذ رویکردی منطقی بر ابعاد فاجعه بار این بحران افزودند.

دنبالهٔ نوشته...

شهرستان ارسنجان فارس در تیررس مشکلات خشکسالی و بحران تامین آب

شیراز - ایرنا - بسیاری از نقاط استان فارس که در اقلیم گرم و خشک قرار دارند با تداوم خشکسالی مشکلاتی حاد در تامین آب شرب دارند ، شهرستان ارسنجان نیز از جمله مناطقی است که در این زمینه در تیررس مشکلات تامین آب قرار دارد و با شرایط حاد و سخت بحران تامین آب دست و پنجه نرم می کند.
 
دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید