A+ A A-
علی اسکندری

علی اسکندری

زباله هایمان را دور نریزیم!

تولید روز افزون زباله و چگونگی دفع اصولی آن یکی از چالشهای زیست محیطی امروز بشر است. مدیریت تولید و تفکیک زباله می تواند روشی کارآمد در پایین آوردن اندازه و پیامدهای زیانبار آن گردد. با تولید کمپوست(compost)  نه تنها می شود ار حجم زباله های خانگی کاست بلکه می توان آنها را بدون هزینه به کود مورد نیاز گیاهان تبدیل کرد.

عضو این خبرخوان RSS شوید