A+ A A-
محمد حسین ابراهیمی

محمد حسین ابراهیمی

دوشنبه های ادبیات ( ا ز تو بر لبه ي ماه اندکي لبخند ! نگاهی به شعرهای رضا رحیمی)

صفحه ی تازه راه اندازی شده «دوشنبه های ادبیات» دنیایی ست که همه ی ما می توانیم برآمد ادبی خویش را در آن با یکدیگر به اشتراک بگذاریم. نقدها، تحلیل ها، گفت و گوها، پژوهش ها و هرآنچه کلمات را به معنای دقیق ادبیات آن به متن بکشاند می تواند زیر مجموعه ی این صفحه باشد که هر دوشنبه سامان خواهد یافت. از این رو شاعران و نویسندگان عزیز می توانند نوشتارهای خود را جهت درج در این صفحه برای سایت دانش آموختگان ارسنجان ارسال نمایند.

عضو این خبرخوان RSS شوید